Nyhedsarkiv

Oldtidsstien - Farum Sø Rundt

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

Ryethøj

Ryethøj er en gravhøj fra bronzealderen med en pragtfuld udsigt. Højen er ikke udgravet. Den antages at være bygget omkring år 1400 f. Kr. Gravrøvere har forsøgt at grave ned gennem højens top, men tilsyneladende er det ikke lykkedes at komme ned til gravkammeret. Højen er den eneste bevarede af en række høje ved Ryget Skovby,

Stien rundt om Farum Sø er en af flere oldtidsstier på Furesø-egnen. Langs stien er placeret 10 nummererede informationspæle, som markerer steder af særlig interesse (se kort i folder som kan downloades her under). Hvis du vil vide mere om, hvad du ser, når du står ved en pæl, kan du ringe til telefon-nummeret på pælen (efterfulgt af pælens nummer) eller læse på hjemmesiden www.oldtidsstier.dk.

Oldtidsstien følger Farum Søsti, der af Furesø Kommune og Naturstyrelsen er afmærket med 37 sten. På et lille stykke i Ryget Skov afviger Oldtidsstien (rød) dog fra Søstien (violet). Vest om søen er der to ruter: Søstien inde i Ganløse Ore og en mere cykelegnet sti lige inden for skovdiget langs Sortemosen. Der kan ikke cykles ad de prikkede ruter.

runddysseStendysser, gravhøje og hulveje fra oldtiden

Farum Sø ligger i en dal fra istiden, hvor der siden tidlig bonde-stenalder (se tidstavlen) har været en livlig tværgående trafik over Mølleåen i søens vestenden (ved Sortemosen) og østenden (ved Fiskebæk). Langs disse vejstrøg lagde vore forfædre i tidlig bonde-stenalder deres dysser. For mere end 5000 år siden byggede man inden for en periode på kun 300 år 40.000 storstensgrave i landet! Langdysserne med små rektangulære gravkamre er ældst – efter-fulgt af runddysserne og jættestuerne. I bronzealderen kom de større høje til. I gravkamrene finder man typisk skeletrester, lerkar og slebne flintredskaber. Stadig i dag møder vi langs stien seks af disse dysser, hvor de markerer tre systemer af gamle hulveje. Oprindeligt har dysserne været dækket af en af jordhøj, og rand-stenene har stået tæt omkring højen, men mange af stenene er gennem tiden fjernet og hugget til byggematerialer. Vejstrøgene er på kortet markeret med en lyserød skygge.

Landskab og natur omkring Farum Sø

Farum Sø er en del af den mest markante tunneldal i Nordøstsjæl-land (Mølleådalen), dannet af smeltevand fra sidste istids store ismasser. De sidste ismasser smeltede for ca. 15000 år siden. Farum Sø udgør den østligste del af Naturparken mellem Farum og Slangerup. Stien rundt om Farum Sø går gennem fredede områder eller skov. Farum Sø med nære omgivelser inklusive Sækken og Sorte-mosen er EF Fuglebeskyttelsesområde. Årsagen til beskyttelsen er rørhøg og plettet rørvagtel. Fuglene kræver fred. Derfor er Sækken og Sortemosen ikke tilgængelige. Området er også EF Habitatområde med mange naturtyper fx hængesæk. Naturmæs-sigt er området særdeles varieret og spændende. Det skyldes ikke mindst stor variation i jordens indhold af kalk.

Historier langs stien

Folderens inderside giver et overblik over stiens 10 informations-pæle, som markerer steder af særlig interesse.

Download folder

Undersøgelse af Aggersborg

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

aggersborg

Nye undersøgelser af Aggersborg

Den gamle ringborg fra vikingetiden, Aggersborg, er ved at blive undersøgt af fagfolk, der finder nye ting, der kan fortælle om et dramatisk vikingeliv på kanten af Limfjorden.

Det er en plet på Danmarkskortet, der rummer enorme mængder af historie. Ikke mindst fra vikingetiden, hvor indsejlingen til Limfjorden var en strategisk brik i forhold til Norge og Tyskland.

Skovrydning 7. maj 2012

Skrevet af Niels Bødker Thomsen d. .

Rydning af dyssen i Præsteskoven den 7. maj

Efter at være dækket med skrald i omkring 25 år er runddyssen nu ryddet. Først blev birkeskoven omkring dyssen fældet, og herefter blev affaldet fjernet med en entreprenør maskine og bortkørt.  Til sidst blev de fældede træer skåret i stykker og slæbt væk og dyssekammeret og dyssens overflade blev afrenset og reguleret.

Nu ligger dyssen som før eneboeren begyndte at bruge den som affaldsplads og i en lysning i skoven. Man kan komme frem til dyssen ved at følge hulvejssporende fra langdyssen og ind i skoven.

Fotos: Niels B. Thomsen

Arkæologiens dag 2012 - Cykeltur

Skrevet af Niels Bødker Thomsen d. .

fiskebaek

Oldtidsminder og kulturspor i vore skove
Cykeltur søndag den 10. juni kl.13:00 - ca. 16:30

Vore skove er fyldt med kulturminder fra de ældste tider og frem til i dag. Det er arkæologiens opgave, at beskrive og tolke disse spor og hele tiden inddrage ny viden. Furesø Arkæologigruppe synes, at er det på tide igen, at besøge og opleve nogle af disse steder, hvor livet har udfoldet sig i fjerne tider, se på nye fund og fortælle om nye erkendelser.

Nogle temaer på turen vil være: opførelsen af egnens megalitgrave, og hvad vore dysser og jættestuer kan ”fortælle”, de første bebyggelser og huse på egnen i bondestenalderen mm., udnyttelse og kløvning af de store sten til bygningsmaterialer – ”historien om rillestenene”, spor af parforcejagtsystemer, svenskerne i Store Hareskov og Svenske vold.

Cykelturen begynder ved Mosegården, og vi kører gennem Nørreskoven frem til Fiskebækdyssen, og ser på kulturspor undervejs. Fra Fiskebækdyssen følger vi Frederiksborgvejen, som siden oldtiden har været et hovedvejstrøg på egnen. Vi besøger bla. Boghvededyssen, dyssen i vejkanten og besøger stedet, hvor egnens ældste hus er fundet. Her fortæller vi også om huse i oldtiden. Ved Femstjernen fortæller vi om parforcejagt, og her indtager vi vores medbragte kaffe og andet godt. Herefter går turen forbi Svenskevold, Trekroner-dysserne, ad skovstien langs Fægyden og frem til Dysseområdet” ved Syvstjernen, som er sidste besøgspunkt på cykeltyren. Der vil blive omdelt et turkort til deltagerne, så man kan finde kultursporene igen.

Mødested og tid: Mosegården kl.13:00 med cykler
Kaffe og kage ol.: Medbringes selv
Medbring også: Egne fund, dem kan vi fx se på i kaffepause.

Alle er velkomne!

Med venlig hilsen
Furesø Arkæologigruppe


 

Ruten vi skal Cykle

 

 

ark dag

Find vej til Mosegaarden


Påsketur blandt fortidsminder

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

Langdysse med 5 kammreFoto: Freddy Arntsen

Her en lille fortælling fra påsken 2012.

Da der var blevet dårligt vejr, betsemte jeg og familien sig for at køre en lille tur rundt i det øst fynske landskab. Dette uden at have undersøgt hvad vi skulle kigge på. Efter lidt kørsel fra Tårup Strand havnede vi i fortidsmindernes ”mekka”, Lykkesholm.
For de af jer der ikke har været der, vil jeg anbefale en en tur forbi når i er på disse kanter.

Besøg Danmarks længste langdysse, Lindeskov Dyssen, som er 168 m. lang og 10 meter bred. De fleste af dyssens 126 randsten er bevaret. Ud til Assensvej ligger en langdysse med 5 kamre. (Foto fra dagen her øverst.)

I hestehaven ligger et lille område med 2 langdysser, 1 runddysse og et dyssekammer fra bondestenalderen, som er ca. 3500 før kr.

Derefter kan man så smutte på skovtur og se det flotte Magelund Voldsted, hvor der lå en borg i 1200- og 1300 tallet. Borgebanken er meget høj med sine 15 meter og 70 meter lang. Bare man kunne hævet sin detektor ud af bilen og søgt i dette område i nogle timer.

Vi samarbejder med