Nyhedsarkiv

Alugodstenen

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

DSC03262 01Foto: Niels Bødker Thomsen

Tæt på det sted, hvor Alugodkvindens grav blev fundet på flyvestationens område i vinteren 1944 er nu placeret en mindesten. Stenen står ved vejsiden ved den sydligste ende af vejen, Sandet og nær Naturformidlingscenter Hjortøgaard. Vejen forbi stenen var i oldtiden hovedvejen i vores område og var egnens forbindelsen mod nord og syd. Alugod kom fra Stevnsområdet af denne oldtidsvej og blev kort tid herefter begravet med sit brudeudstyr ved vejen.

Billedhugger Olav Johannisson har udsmykket stenen. Furesø Kommune og Naturstyrelsen har stillet sten og areal til rådighed. Kommunens Kulturpris 2019 har betalt mindestenen.

 

Foto 1 & 2 -Fotograf/skaber: Roberto Fortuna og Kira Ursem - Kilde: Nationalmuseet, Danmark
Foto 3: Niels Bødker Thomsen

Niels vinder kulturpris

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

nbt

Stort tillykke til amatørarkæologen Niels Bødker Thomsen for årets kulturpris. I går aftes fik han prisen og 10.000 kr overrakt af Tine Hessner (formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget) under overværelse af mange gæster i kulturhuset Galaksen. Niels var indstillet sammen med fem andre kulturelle ildsjæle, man han fik prisen for sit store arbejde med at få genskabt ansigtet på den unge kvinde, kendt som Alugod, der for 1800 år siden blev begravet på det sted, vi i dag kender som Flyvestation Værløse.

Busten af Alugod og historien om hende og rekonstruktionen af hendes ansigt kan ses udstillet på Furesø Museers lokalhistoriske afdeling på Mosegården i Værløse.

Årets arkæolog 2019

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

Årets arkæolog 2019

Som årets arkæolog 2019 blev Niels Bødker Thomsen fra Furesø Arkæologigruppe udnævnt ved Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologers årsmøde den 5. maj i Svendborg.

Prisen uddeles til personer, der har ydet en særlig indsats for at fremme interessen for arkæologi og fortid i Danmark.
I de 29 år som SDA har eksisteret er der udnævnt en række fremtrædende personer. Som eksempler kan nævnes Per Lotz fra Furesø Arkæologigruppe, som en af foregangsmændene inden for dansk marinarkæologi, Johannes Boager, der grundlagde vores nabogruppe Flækken, Ebbe Kløvedal Reich, Piet Van Deurs og Palle Lauring.
Som fortjenester blev fremhævet grundlæggelsen af Furesø Arkæologigruppe, arbejdet som mangeårig redaktør for bladet Fund&Fortid, 25 års bestyrelsesarbejde i SDA, samt medvirken til bøgerne om Karl K. Nielsen og Furesøhistorien.

Rydning af Boghvededyssen

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

Boghvededyssen efter rydningen

Det var koldt da vi mødtes mandag aften den 6. maj for at rydde omkring Boghvededyssen. En del mindre træer var væltet in over dyssen. Flere lag af døde bregner havde dækket de to gravkamre og løvhænget var vokset tæt og ind over dyssen. Vi fik hurtigt varmen.

Det var en fornøjelse at opleve dyssen dukke frem af vildnisset igen. Dyssen ligger i et område, der er udnævnt til at være såkaldt urørtskov, men heldigvis må der ryddes omkring fredede oldtidsminder.

Det rensede gravkammer

Dyssens østende med de store randsten

Hvad kælderen gemte - Særarrangement

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

– arkæologiske fund fra 1600-tallet

Pop-up udstilling, foredrag og aftenkaffe i Elværket torsdag d. 9/5 kl. 19.30 – 21.00

popup udstilling
Fra udgravningen af 1600-tals kældrene ved Hillerød Kirke.

Særarrangement til arkæologi- og detektorforeningerne

I efteråret 2018 udgravede arkæologer fra Museum Nordsjælland to kældre fra 1600-tallet ved Hillerød
Kirke. Efterfølgende har en flok ihærdige amatørarkæologer vandsoldet store mængder jord fra kældrene,
så også de mindste fund kom frem. Resultatet af arbejdet har været en masse spændende fund, som kan
fortælle mere om den almindelige borgers hverdag i Christian d. 4´s Hillerød. Museet vil gerne invitere
amatørarkæologer og andre interesserede til at se udstillingen og høre to små foredrag om hhv. udstilling
og udgravning. 

Arkæologi- og museologistuderende Rikke Sekkelund fra Københavns Universitet har som en del af sit
studie lavet en særudstilling om fundene fra 1600-tals kældrene. Pop-up udstillingen Hvad kælderen gemte
er resultatet af Rikkes arbejde, og hun vil fortælle om sine overvejelser bag tilblivelsen af udstillingen.
Derudover vil museumsinspektør Kjartan Langsted fortælle om resultaterne fra selve udgravningen.

I Elværkets formidlingslokale sætter vi kopper og småkager frem, så der er mulighed for at mødes over en
kop kaffe og få snakket med andre amatørarkæologer og detektorfolk. Da der ikke er tilmelding, vil vi bede
jer om selv at medbringe kaffen. 

Foredrag og aftenkaffe i den arkæologiske udstilling

Tid: torsdag d. 9. maj 2019 kl. 19.30 til 21.00
Sted: Elværket, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød. P-plads bag museet.
Pris og tilmelding: Gratis. Ingen tilmelding. Husk egen kaffe/te

MNS logo r d

Vi samarbejder med