Nyhedsarkiv

Årets arkæolog 2019

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

Årets arkæolog 2019

Som årets arkæolog 2019 blev Niels Bødker Thomsen fra Furesø Arkæologigruppe udnævnt ved Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologers årsmøde den 5. maj i Svendborg.

Prisen uddeles til personer, der har ydet en særlig indsats for at fremme interessen for arkæologi og fortid i Danmark.
I de 29 år som SDA har eksisteret er der udnævnt en række fremtrædende personer. Som eksempler kan nævnes Per Lotz fra Furesø Arkæologigruppe, som en af foregangsmændene inden for dansk marinarkæologi, Johannes Boager, der grundlagde vores nabogruppe Flækken, Ebbe Kløvedal Reich, Piet Van Deurs og Palle Lauring.
Som fortjenester blev fremhævet grundlæggelsen af Furesø Arkæologigruppe, arbejdet som mangeårig redaktør for bladet Fund&Fortid, 25 års bestyrelsesarbejde i SDA, samt medvirken til bøgerne om Karl K. Nielsen og Furesøhistorien.

Rydning af Boghvededyssen

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

Boghvededyssen efter rydningen

Det var koldt da vi mødtes mandag aften den 6. maj for at rydde omkring Boghvededyssen. En del mindre træer var væltet in over dyssen. Flere lag af døde bregner havde dækket de to gravkamre og løvhænget var vokset tæt og ind over dyssen. Vi fik hurtigt varmen.

Det var en fornøjelse at opleve dyssen dukke frem af vildnisset igen. Dyssen ligger i et område, der er udnævnt til at være såkaldt urørtskov, men heldigvis må der ryddes omkring fredede oldtidsminder.

Det rensede gravkammer

Dyssens østende med de store randsten

Hvad kælderen gemte - Særarrangement

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

– arkæologiske fund fra 1600-tallet

Pop-up udstilling, foredrag og aftenkaffe i Elværket torsdag d. 9/5 kl. 19.30 – 21.00

popup udstilling
Fra udgravningen af 1600-tals kældrene ved Hillerød Kirke.

Særarrangement til arkæologi- og detektorforeningerne

I efteråret 2018 udgravede arkæologer fra Museum Nordsjælland to kældre fra 1600-tallet ved Hillerød
Kirke. Efterfølgende har en flok ihærdige amatørarkæologer vandsoldet store mængder jord fra kældrene,
så også de mindste fund kom frem. Resultatet af arbejdet har været en masse spændende fund, som kan
fortælle mere om den almindelige borgers hverdag i Christian d. 4´s Hillerød. Museet vil gerne invitere
amatørarkæologer og andre interesserede til at se udstillingen og høre to små foredrag om hhv. udstilling
og udgravning. 

Arkæologi- og museologistuderende Rikke Sekkelund fra Københavns Universitet har som en del af sit
studie lavet en særudstilling om fundene fra 1600-tals kældrene. Pop-up udstillingen Hvad kælderen gemte
er resultatet af Rikkes arbejde, og hun vil fortælle om sine overvejelser bag tilblivelsen af udstillingen.
Derudover vil museumsinspektør Kjartan Langsted fortælle om resultaterne fra selve udgravningen.

I Elværkets formidlingslokale sætter vi kopper og småkager frem, så der er mulighed for at mødes over en
kop kaffe og få snakket med andre amatørarkæologer og detektorfolk. Da der ikke er tilmelding, vil vi bede
jer om selv at medbringe kaffen. 

Foredrag og aftenkaffe i den arkæologiske udstilling

Tid: torsdag d. 9. maj 2019 kl. 19.30 til 21.00
Sted: Elværket, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød. P-plads bag museet.
Pris og tilmelding: Gratis. Ingen tilmelding. Husk egen kaffe/te

MNS logo r d

Hvad kælderen gemte

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

– arkæologiske fund fra 1600-tallet

Åbning af Pop-up udstilling i Elværket lørdag d. 27. april kl. 11.15

popup udstilling
Fra udgravningen af 1600-tals kældrene ved Hillerød Kirke.

Mange fulgte nysgerrigt med, da Museum Nordsjællands arkæologer i efteråret 2018 udgravede to kældre
fra 1600-tallet ved Hillerød Kirke. Arkæologerne fik dokumenteret og hjembragt en masse spændende fund
fra de to kældre, og de kan opleves i den nye særudstilling Hvad kælderen gemte, som fortæller om den
almindelige borgers hverdag i Christian d. 4´s Hillerød. 

Arkæologi- og museologistuderende Rikke Sekkelund fra Københavns Universitet står bag udstillingen, og
du kan møde Rikke på Elværket til åbningen den 27. april. Museumsinspektør Mette Palm vil byde
velkommen til udstillingen kl. 11.15. 

Der er tale om en Pop-up udstilling, hvilket betyder, at der kun er mulighed for at se udstillingen lørdag d.
27/4 og 25/5. I anledning af åbningen er der gratis adgang til udstillingerne Hvad kælderen gemte og til
Glimt af hverdagen, som vises i det store rum i Elværket.

Kreative børn og voksne kan desuden deltage i det Historiske Værksted, hvor man kan lave sin helt egen
stjertpotte i ler med inspiration i den nye udstilling. Se mere på museets hjemmeside.
 
Tid: lørdag d. 27. april 2019 kl. 11 – 15
Sted: Elværket, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød (gratis parkering bag Elværket. Husk parkeringstilladelse)
Entre udstillinger: Fri entre til udstillingerne denne dag.
Pris for Historisk Værksted: 20 kr.

Praktisk om Udstillingsåbning og Historiske Værkstedsdage

Tid: lørdag d. 27. april 2019 kl. 11 – 15
Sted: Elværket, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød (gratis parkering bag Elværket. Husk parkeringstilladelse)
Entre udstillinger: Fri entre til udstillingerne denne dag.
Pris for Historisk Værksted: 20 kr.

MNS logo r d

Rekonstruktionen af Alugods ansigt

Skrevet af Niels Bødker Thomsen d. .

TAK

Det lykkedes takket være et fantastisk samarbejde mellem Furesø Kommune, Furesø Museer og Værløseegnens Historiske Forening at samle de nødvendige 75.000 kr. til rekonstruktionen af Alugods ansigt og til en udstilling på Furesø Museer. Her skal rettes en meget stor tak til samarbejdet og de mange borgere, foreningsmedlemmer, ansatte på rådhuset, kommunen, spejderne, Oldtidsstifonden, Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger, erhverv og ikke mindst til Aage & Johanne Louis-Hansens Fond, der har bidraget til Alugodprojektet.

Vi samarbejder med