Nyhedsarkiv

Nekrolog - Villy Falk 1938-2018

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

villy falk

Villy Falk er død. Villy sov stille ind den 1. august på et plejehjem i Slangerup efter lang tids sygdom, og nåede lige at opleve sin 80-års fødselsdag den 24. juli.

Villy var med i personkredsen, der grundlagde "Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer" (SDA) i 1990, og sad i bestyrelsen fra begyndelsen. I 1995 overtog han formandsposten efter Eluf Lyngbak, der måtte forlade bestyrelsen i utide på grund af svigtende helbred. Efter tretten meget aktive år som formand, forlod Villy bestyrelsen 2008, i forbindelse med en planlagt fornyelse af SDA. Villy var herefter aktiv i Furesø Arkæologigruppe. 

Af profession var Villy elektroingeniør, og hans formandsperiode var præget af orden, aktion, organisation og sans for detaljen. Vi husker hans sindrige tidstavler og høje ambitioner for SDA.
Han var også aktivt medlem af Ballerup Historiske Forening, og stod for de arkæologiske udstillinger i ”Svinehuset” på egnsmuseet Ballerup Museum i Pederstrup.

Villy var en meget rejsende amatørarkæolog, og utallige gange besøgtes Østafrika, Marokko, Tunis, Frankrig, Nordtyskland og Nordskandinavien, og erhvervede i denne forbindelse en meget stor viden om menneskets udvikling og de palæolitiske og mesolitiske kulturer, og han skrev og holdt meget gerne foredrag herom.

I Villys formandsperiode kunne SDA fejre ti års jubilæum år 2000 med blandt andet et stort arrangement på Moesgaard Museum i Aarhus og på Nationalmuseet i København. I hans periode udgav SDA felthåndbogen, "Operation Guldhorn - en håndbog i arkæologisk kortlægning" (Vagn Andersen, Jane Kjærgaard Andresen, Eigil Nikolajsen og Niels Bødker Thomsen), samt de to bøger forfattet af Axel Degn Johansson: ”Ældre Stenalder i Norden" og ”Ældre Stenalder i sydlige Norden”. Det var også i hans formandsperiode, at SDA´s medlemsblad "SDA-Nyt" blev udviklet til det arkæologiske tidsskrift - Fund&Fortid.

Villys ordsprog eller slogan var: "En forenings samlede ressourcer er summen af medlemmernes 3 V-er, som er Vilje, Viden og Virke". Dette udsagn karakteriserede i høj grad Villy Falk.
Vi har mistet en af vore toneangivende amatørarkæologer.

Æret være hans minde!
Niels Bødker Thomsen

En lille "araber" har fundet vejen til Værløse

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

Den første ?

For ca. 1200 år siden fulgte en lille "araber" med en viking tilbage til Danmark og sidenhen, Værløse. Den lille "araber" er et meget sjældet fund i vores kommune, og hvis jeg ikke husker helt forkert, er det den første "araber" som har fundet vejen til Værløse :-)

Fundet af: Kim B.J. - Foto Freddy Arntsen

Den arabiske mønt er Dirham eller dirhem (درهم) som er en valutaenhed i flere arabiske lande. Den bruges således som hovedenhed i Marokko og De Forenede Arabiske Emirater.

Tobias finder ID

Vores gode ”kollega” og gode ven i detektor miljøet, Tobias Bondesson, har lavet en foreløbig ID på lige denne mønt som er en;
abbasidisk dirhem fra år 176H ( 792AD). Kaliff Harun al-Rashid,
Denne mønt er præget i Ifriqiya (إفريقية). Ifriqiya er det middelalderlige arabiske navn for den del af Nordafrika, der omfatter kystegnene af det der i dag er Tunesien, det østlige Algeriet og den vestlige del af Libyen.
At finde Dirhems som er præget i Afrika er faktisk ganske sjældent at finde her i Scandinavien, og specielt her i Værløse,

HVAD HAR 1000 OG EN NAT MED VÆRLØSE AT GØRE?

haroun

Harun al-Rashid (26. marts 763 – 24. marts 809) var en kalif i Baghdad af abbaside-imperiet. Han er berømt som en hovedperson i Tusind og en Nat. Harun var en yngre søn af kaliffen Al-Mahdi. Han kom til magten, efter at hans bror Al-Hadi døde i 786. Da hans regeringstid var et højdepunkt i kalifatets historie, er der mange fortællinger om hans gerninger, blandt andet om barmakidernes fald og hans ambassade hos Karl den Store.

Man kan læse mere om Harun al-Rashid her.

Historisk kommer betegnelsen dirham fra den græske mønt drakmen, som cirkulerede i det mellemøstlige område før Islams opståen i området og gav anledning til, at der opstod en arabisk betegnelse for disse sølvmønter. I slutningen af 600-tallet blev dirham en islamisk mønt, hvor Shahadah oftest blev gengivet på mønten.

De islamiske dirhams fandt i stort omfang vej til Skandinavien i vikingetiden, hvor de i dag jævnligt dukker op som arkæologiske fund, ofte i forbindelse med amatørers brug af metaldetektorer. De omtales ofte som kufiske mønter på grund af den anvendte skrift, der stammer fra byen Kufa.

Kims første fund!

Denne mønt blev fundet af Kim fra Furesø Detektorgruppe på en tur, hvor Kim som helt ny amatørarkæolog skulle ud at gå med undertegnede for at lære mere om vores hobby.
Da område hvor denne er fundet er afsøgt mange gange gennem de sidste 4-5 år, og jeg af den grund, var klar over at fundraten ville være sparsom, tog jeg Kim med til et område hvor vi tidligere har fundet enkelte ting fra vikingetid og middelalder.
Det kunne være vi var heldige……Efter en lille time på marken kom der et lille sølvklip op som formodes at være fra vikingetid og BUM så kom denne arabiske dirhem frem fra den ”Værløsske” muld. Kims første rigtige fund som ny detektorfører (Ikke helt almindelig), og samtidig sit første danefæ. Det må man sige er en fantastisk start på en fantastisk hobby....synes vi selv:-)

Mønten skal så registreres med GPS koordinater således at Nordsjællands Museer kan få den registreret med nøjagtig fundsted. Mønten bliver så macro fotograferet inden den bliver lukket ned i en pose og afleveres til museet hurtigst mulig. Efterfølgende vil den så blive sendt til Nationalmuseet hvor den skal danefæ vurderes inden den indgår i Mønt og Medaljesamlingen på Nationalmuseet

Skrevet af: Freddy Arntsen

Dimser og Danefæ

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

Fundaften v/ Esben Aarsleff torsdag d. 31. maj kl. 19.30 – 21.00

mn 02

Efter en god forårssæson har museet fået en masse fund indleveret fra flittige detektorbrugere. Blandt fundene er det især spænder og mønter, der dominerer billedet, men der ligger også mange andre dimser og danefæ i mulden, som vi skal tale om.  Efter en god forårssæson har museet fået en masse fund indleveret fra flittige detektorbrugere. Blandt fundene er det især spænder og mønter, der dominerer billedet, men der ligger også mange andre dimser og danefæ i mulden, som vi skal tale om.

Har man selv gjort nogle nyere fund, er man meget velkommen til at tage dem med på denne aften, så alle kan se og røre de nyeste fund, og høre om deres historie.    

Fundaften: Dimser og Danefæ 

Tid: torsdag d. 31. maj 2018 kl. 19.30 til 21.00 

Sted: Frederiksgade 9, 1. sal, 3400 Hillerød. P-plads ved museet. 

Pris og Tilmelding: Gratis. Ingen tilmelding.

MNS logo r d

Glimt af hverdagen

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

Kom til smugkig

De nyeste arkæologiske fund 

Åbent hus og aftenkaffe i udstillingen torsdag d. 17. maj kl. 19.30 – 21.00

mn 01

 Vi har lavet en ny arkæologisk udstilling i Elværket med de nyeste arkæologiske fund. I den anledning vil vi meget gerne invitere alle arkæologi- og detektorforeningerne til en hyggelig aften, hvor I får mulighed for at smugkigge, 14 dage inden udstillingen åbner for offentligheden. Der vil ikke blive en egentlig rundvisning, men Lene Hagedorn, som har været med til at lave udstillingen, vil være tilstede sammen med Mette Palm for at svare på spørgsmål. Vi har lavet en ny arkæologisk udstilling i Elværket med de nyeste arkæologiske fund. I den anledning vil vi meget gerne invitere alle arkæologi- og detektorforeningerne til en hyggelig aften, hvor I får mulighed for at smugkigge, 14 dage inden udstillingen åbner for offentligheden. Der vil ikke blive en egentlig rundvisning, men Lene Hagedorn, som har været med til at lave udstillingen, vil være tilstede sammen med Mette Palm for at svare på spørgsmål. 

I museets nye undervisningslokale, som ligger op til udstillingen, vil vi sætte kopper og småkager frem, så der er mulighed for at mødes over en kop kaffe og få snakket med de andre amatørarkæologer og detektorfolk. Da der ikke er tilmelding, vil vi bede jer om selv at medbringe kaffen.  

Smugkig og aftenkaffe i den arkæologiske udstilling 

Tid: torsdag d. 17. maj 2018 kl. 19.30 til 21.00 

Sted: Elværket, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød. P-plads bag museet. 

Pris og Tilmelding: Gratis. Ingen tilmelding. Husk egen kaffe/te

MNS logo r d

Simons sjældne vikingemønt fibula

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

31466757 10156497103753243 1931187089223712768 n

Den fine "mønt", som Simon Lauritsen fandt på Jans træft den 29-04-2018, viser sig at være en engelsk Ethelred II, CRVX (991-997) mønt, Det var sådan, at man i England omkring årtusindskiftet (1000) lavede små fibler af af ægte mønter, ofte med en lille bule i centrum og med forgyldning. Så der er tale om en vikingemøntfibula. ID Tobias Bondeson.

Igen stort tillyke til Simon Lauritsen med et super fund. Her er en fotocollage af fibulaen.

30943528 1931220457116995 3957708487066519720 o

Foto: Ole Harpøth og Rolf Flor

Vi samarbejder med