Arkæologiens dag 2012 - Cykeltur

Skrevet af Niels Bødker Thomsen d. .

fiskebaek

Oldtidsminder og kulturspor i vore skove
Cykeltur søndag den 10. juni kl.13:00 - ca. 16:30

Vore skove er fyldt med kulturminder fra de ældste tider og frem til i dag. Det er arkæologiens opgave, at beskrive og tolke disse spor og hele tiden inddrage ny viden. Furesø Arkæologigruppe synes, at er det på tide igen, at besøge og opleve nogle af disse steder, hvor livet har udfoldet sig i fjerne tider, se på nye fund og fortælle om nye erkendelser.

Nogle temaer på turen vil være: opførelsen af egnens megalitgrave, og hvad vore dysser og jættestuer kan ”fortælle”, de første bebyggelser og huse på egnen i bondestenalderen mm., udnyttelse og kløvning af de store sten til bygningsmaterialer – ”historien om rillestenene”, spor af parforcejagtsystemer, svenskerne i Store Hareskov og Svenske vold.

Cykelturen begynder ved Mosegården, og vi kører gennem Nørreskoven frem til Fiskebækdyssen, og ser på kulturspor undervejs. Fra Fiskebækdyssen følger vi Frederiksborgvejen, som siden oldtiden har været et hovedvejstrøg på egnen. Vi besøger bla. Boghvededyssen, dyssen i vejkanten og besøger stedet, hvor egnens ældste hus er fundet. Her fortæller vi også om huse i oldtiden. Ved Femstjernen fortæller vi om parforcejagt, og her indtager vi vores medbragte kaffe og andet godt. Herefter går turen forbi Svenskevold, Trekroner-dysserne, ad skovstien langs Fægyden og frem til Dysseområdet” ved Syvstjernen, som er sidste besøgspunkt på cykeltyren. Der vil blive omdelt et turkort til deltagerne, så man kan finde kultursporene igen.

Mødested og tid: Mosegården kl.13:00 med cykler
Kaffe og kage ol.: Medbringes selv
Medbring også: Egne fund, dem kan vi fx se på i kaffepause.

Alle er velkomne!

Med venlig hilsen
Furesø Arkæologigruppe


 

Ruten vi skal Cykle

 

 

ark dag

Find vej til Mosegaarden


Vi samarbejder med