Hvad kælderen gemte - Særarrangement

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

– arkæologiske fund fra 1600-tallet

Pop-up udstilling, foredrag og aftenkaffe i Elværket torsdag d. 9/5 kl. 19.30 – 21.00

popup udstilling
Fra udgravningen af 1600-tals kældrene ved Hillerød Kirke.

Særarrangement til arkæologi- og detektorforeningerne

I efteråret 2018 udgravede arkæologer fra Museum Nordsjælland to kældre fra 1600-tallet ved Hillerød
Kirke. Efterfølgende har en flok ihærdige amatørarkæologer vandsoldet store mængder jord fra kældrene,
så også de mindste fund kom frem. Resultatet af arbejdet har været en masse spændende fund, som kan
fortælle mere om den almindelige borgers hverdag i Christian d. 4´s Hillerød. Museet vil gerne invitere
amatørarkæologer og andre interesserede til at se udstillingen og høre to små foredrag om hhv. udstilling
og udgravning. 

Arkæologi- og museologistuderende Rikke Sekkelund fra Københavns Universitet har som en del af sit
studie lavet en særudstilling om fundene fra 1600-tals kældrene. Pop-up udstillingen Hvad kælderen gemte
er resultatet af Rikkes arbejde, og hun vil fortælle om sine overvejelser bag tilblivelsen af udstillingen.
Derudover vil museumsinspektør Kjartan Langsted fortælle om resultaterne fra selve udgravningen.

I Elværkets formidlingslokale sætter vi kopper og småkager frem, så der er mulighed for at mødes over en
kop kaffe og få snakket med andre amatørarkæologer og detektorfolk. Da der ikke er tilmelding, vil vi bede
jer om selv at medbringe kaffen. 

Foredrag og aftenkaffe i den arkæologiske udstilling

Tid: torsdag d. 9. maj 2019 kl. 19.30 til 21.00
Sted: Elværket, Frederiksgade 11, 3400 Hillerød. P-plads bag museet.
Pris og tilmelding: Gratis. Ingen tilmelding. Husk egen kaffe/te

MNS logo r d

Vi samarbejder med