Vandmøllerne ved Favrholm

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

Åbent hus på udgravningen søndag d. 22. maj 2016 kl. 14.00


I efteråret 2015 udgravede Museum Nordsjælland resterne af en træbygget vandmølle, som havde ligget skjult under et dige i Hillerød syd. Vandmøllen er blevet årringsdateret til 1551, som sandsynligvis er tidspunktet for vandmøllens opførelse. Vandmøllen nedrives omkring 1572 på kongelig forordning, hvorefter der siden opføres en ny vandmølle nord for den nuværende Havelse å. Den nye vandmølle erstattes kort efter af en vindmølle, der opføres samtidig med den nuværende Favrholm hovedgård i starten af 1800-tallet. Den ny vandmølle eksisterede således fra slutningen af 1500-tallet eller første halvdel af 1600-tallet og indtil starten af 1800-tallet.

Udgravningen af den nye vandmølle blev sat i gang i starten af april i år, og der er nu afdækket fundamenter til flere bygninger, som strækker sig tilbage til 1600-årene. Det er således både vand¬møllen og de tilhørende bygninger, som afdækkes ved udgravningen. Umiddelbart kan der ses flere faser i byggeriet, som overlejrer hinanden. Der er et væld af spændende konstruktionsdele i form af en kælder, brandlag, brønde, ovne, gulvlag, pikstensbelægninger, vandrender, kanaler mv., som vil blive undersøgt den kommende tid.

Sammen med de mange konstruktioner er der allerede udgravet mængder af fund i form af fade, glas, potter, parfumeflasker og andet godt, der hører til dagligdagen på vandmøllen. Seks nedlagte kvægkranier i en brønd skal dog næppe tilskrive husholdningen, men må være et offer.

Alle interesserede inviteres til Åbent Hus på udgravningen søndag d. 22. maj kl. 14.

Åbent Hus på udgravningen

Tid: søndag den 22. maj 2016 kl. 14
Sted: skurvognen på Roskildevej, Hillerød -ca. 300 meter øst for motortrafikvejen til København
Pris: Gratis.