Arkæologiens dag 2012

Skrevet af Niels Bødker Thomsen d. .

ad 003Foto: Niels Bødker Thomsen

Arkæologiens dag 2012

Cykelturen starede ved Mosegården i Vørløse. Vejret truede med regn, men alligevel drog vi afsted 25 deltagere i alt. Vi kørte gennem Nørreskoven frem til Fiskebækdyssen, og så på kulturspor undervejs. Fra Fiskebækdyssen fulgte vi Frederiksborgvejen, som siden oldtiden har været et hovedvejstrøg på egnen. Vi besøgte bla. Boghvededyssen, dyssen i vejkanten og besøgte stedet, hvor egnens ældste hus er fundet. Her fortalte vi også om huse i oldtiden.

Ved Femstjernen nyedes vores medbragte kaffe og andet godt. Herefter gikturen forbi Svenskevold, Trekroner-dysserne, ad skovstien langs Fægyden og frem til Dysseområdet” ved Syvstjernen, som er var sidste besøgspunkt på cykelturen. Der blev omdelt et turkort til deltagerne, så man kan finde kultursporene igen.