Arkæologiens dag 2012

Skrevet af Niels Bødker Thomsen d. .

ad 003Foto: Niels Bødker Thomsen

Arkæologiens dag 2012

Cykelturen starede ved Mosegården i Vørløse. Vejret truede med regn, men alligevel drog vi afsted 25 deltagere i alt. Vi kørte gennem Nørreskoven frem til Fiskebækdyssen, og så på kulturspor undervejs. Fra Fiskebækdyssen fulgte vi Frederiksborgvejen, som siden oldtiden har været et hovedvejstrøg på egnen. Vi besøgte bla. Boghvededyssen, dyssen i vejkanten og besøgte stedet, hvor egnens ældste hus er fundet. Her fortalte vi også om huse i oldtiden.

Ved Femstjernen nyedes vores medbragte kaffe og andet godt. Herefter gikturen forbi Svenskevold, Trekroner-dysserne, ad skovstien langs Fægyden og frem til Dysseområdet” ved Syvstjernen, som er var sidste besøgspunkt på cykelturen. Der blev omdelt et turkort til deltagerne, så man kan finde kultursporene igen.

Vi samarbejder med