Søgning med metal detektor

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

samling
Et typisk fundsamling efter nogle dage på marken. Foto: Freddy Arntsen

Hvad finder man på marken?

Som man kan se af foto her over er udvalget stort. Alt fra vikingetid/middelalder til nutidige emner. Hvad kan man se ud af dette foto. Jo det har været mennesker på marken i mange år. Vores ønske er jo at man via det man finder kan stadfeste om det har været en boplads på eller omkring området eller om det altid har været en mark. Som man kan se af foto er der en del knapper, nogle spænder (så mange har tabt bukserne her ude) en enkelt kugle, lidt møter og en spuns. På denne mark har der altid være mennesker med umiddelbart ikke en boplads da emnerne strækker sig over en lang tidsperiode. Landmanden har tabt penge under arbejdet, samt knapper i bukser og skjorter og spænder fra sko under arbejdet på marken. Og i nyere tid driver man jagt på området.

diverseDet man finder mest af på de forskellige marker, er det vi kalder; Bondeskræll! Gamelt jerne, søm, beslag og rester fra landbrugsmaskiner så som fragmenter fra plovskær osv. Vores detektorer kan slå disse emner fra så vi ikke skal grave på søm og skruer hele tiden, eller man kan høre på de signaler som detektoren giver når den fanger et emne. Dette krever erfaring og mange timers søgning. Hvis der skulle findes ting fra jernalder så som fibulaer eller møter fra vikingetid, vil vi altid grave jern op hvis det er mange fund af værdi fra den tid. På den måde kan man finde økser, dolke og andre ting fra den periode i jern, som man ellers ville overhøre.
Så søgning er ikke bare at grave op, men også at forstå signaler og vurdere de respektive fund. Dette for at systematisere sin søgning efter fortiden.

Kvaliteten af vore fund.

Her under en lille gennemgang af to typer ædle metaller vi finder i jorden.

1771

Kobber

Som man kan se af foto er kvaliteten af denne 1 skilling fra 1771 meget forskellig. Dem vi finder med metaldetektor, er af den dårligste kvalitet. de 2 fra højre. Kan finde enkelte som ligger lige op af nummer to fra venstre, men aldrig den første. Den sidste er tærret meget af kunstgødning og gylle gennem mange år, og har derfor ingen værdi. Nu er denne mønt præget i mange eksemlarer (ca. 55 mill. stk.) og disse finder man mange af, så den skal være af meget god kvalitet før den har en værdi af betydning.

div silver

Sølv

Sølvmønter er som regelf flotte når de bliver fundet. Skulle der være noget irr på dem, kan de nemsomt renses med lidt citron. Dette gør at sølv mønter bibeholder sin kvalitet og derfor mange gange giver større glæde at finde.

Vi samarbejder med