Borgerkrigsmønt - Erik Menved MB486

Skrevet af Freddy Arntsen d. .

menvedFoto fra Kalø Slotsruin som blev bygget af Erik Menved.

Så gik ture til Præstø til en tur med gode detektor venner. Her skulle vi afsøge en nymark. På marked var der rester fra stenalder boplads, så afslag og to halve økser blev der fundet, dog ikke med detektoren :o) På tværs af markem gik der en hulvej op mod en gård. Her blev der fundet 22 borgerkrigsmønter, 2 kobbersterlinger (min den ene) og en romer.

Min borger blev en MB468 af Erik VI Menved fra før 1314. Foto af mønten her under. Så efter en hel dag i det syd sjællandske, var det sjovt at kigge sine andre fund igennem og nyde ens borger på foto, Mønten er leveret ind til danefæ vurdering på det lokale museum.

Mini-biografi af Erik Menved:

emSøn af Erik 5. Klipping og Agnes. Var kun 12 år da faderen blev myrdet i Finderup Lade og han selv blev konge. Det var faderens modstander, hertug Valdemar af Sønderjylland, der var rigsforstander i samarbejde med fyrst Wizlav af Rügen og enkedronning Agnes.

I 1296 blev Erik Menved gift med Ingeborg af Sverige og i 1306 erobrede han Hjelm, hvor Marsk Stig havde boet til sin død. Jens Grand, som var af kongemordernes slægt, blev valgt til ærkebiskop i 1289 og måtte aflægge ed på at være loyal over for Erik Menved. Paven truede med at sende et korstog mod kongen og Jens Grand flygtede til Rom, hvor han forkyndte at det hellere måtte være en hedning eller en muslim, bare det ikke var kongen eller hans bror der sad på tronen. Nu sendte kongen et trusselbrev til paven og Grand blev forflyttet til Riga.

I 1301 fik kongen bekræftet den tyske Kejser Frederik 2.s Gyldne Bulle (forseglet statsakt) fra 1214 og det gav ham al land nord for Ejderen. I 1307 blev han byherre for Lübeck og Riga, som var underlagt ham allerede fra 1298.

Kongen foretog massehenrettelser i 1313, da bønderne gjorde oprør mod skatterne. Erik Menved døde barnløs og blev efterfulgt af broderen Christoffer.

Klik på foto for stor størrelse

Vi samarbejder med